Χιώτικο πρόβατο

Μεγαλόσωμο πλατύουρο πρόβατο με κοιτίδα τη νήσιο Χίο. Πιστεύεται ότι προήλθε από τη διασταύρωση ντόπιων ομοιόμαλλων λεπτόουρων προβάτων με μικρασιατικά πλατύουρα αναμικτόμαλλα πρόβατα. Εμφανίζει πρώιμη γενετική ωριμότητα, υψηλή γαλακτοπαραγωγή και σημαντική ποσοστικά κρεατοπαραγωγή. Το ποσοστό διδυμίας ενέρχεται στο 175%, με υψηλό ποσοστό τριδυμίας. Η εριοπαραγωγή του είναι μέτρια. Μιγάδες των προβάτων Χίου εκτρέφονται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας με αποδόσεις πολύ καλύτερες των αγχώριων αβελτίωτων προβάτων.

Κοιτίδα

Κατάγεται από το ομώνυμο νησί. Σήμερα εκτρέφεται κυρίως στη Μακεδονία (νομοί Χαλκιδικής, Θεσ/κης, Ημαθίας και Πέλλας). Η "Κτηνοτροφική Βαγίων - Αμνός pedigree", στα Βάγια Βοιωτίας, είναι μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες εκτροφής χιώτικου προβάτου.

Μέγεθος, βάρος

Μεγαλόσωμη φυλή. Ύψος ακρωμίου: 84 cm (κριοί), 76 cm (προβατίνες). Σωματικό βάρος: 87 kg (κριοί), 66 kg (προβατίνες).

Μορφολογικά χαρ/κά 

Xρωματισμός λευκός με χαρακτηριστικές μαύρες κηλίδες στο πρόσωπο, τα αυτιά, τα άκρα και την κοιλιακή χώρα. Ομοιόμαλλο. Μήκος ουράς: 31 cm. Πλάτος ουράς: 10 cm (ημιπλατύουρο). Κεφαλή κωνική με μακρύ πρόσωπο. Αυτιά μεγάλου μεγέθους, ημικρεμάμενα. Άκρα ιδιαίτερα υψηλά, ευαίσθητα σε ανώμαλες επιφάνειες.

Αναπαραγωγικά χαρ/κά

Φυλή πρώϊμη. Ηλικία ενήβωσης: 290 ημέρες. Διάρκεια οιστρικής περιόδου: 270 ημέρες. Διάρκεια οιστρικού κύκλου: 17 ημέρες. Μέγεθος τοκετοομάδων στη γέννηση: 1,6-2 αμνοί ανά προβατίνα και έτος.

Παραγωγικά χαρ/κά

Διάρκεια γαλακτικής περιόδου: 210-240 ημέρες. Γαλακτοπαραγωγή: 180 - 400 kg. Bάρος γέννησης αμνών: 3,2-4,5 kg.

Γενικά

Η πιο γνωστή ελληνική φυλή στον κόσμο κυρίως για την υψηλή πολυδυμία της.

Διατροφή και Σταβλισμός

Εκτρέφεται σε ποίμνια οικογενειακής μορφής άνω των 100 ατόμων υπό καλές έως πολύ καλές συνθήκες διατροφής. Ζώο ευαίσθητο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.