Ονοματολογία προβάτων

Τα πρόβατα, βάσει της ηλικίας και του φύλου τους, ονομάζονται ως εξής:

  • Τα αρσενικά, από τη γέννησή τους μέχρι της ηλικίας των 4 - 6 μηνών λέγονται άρρενες αμνοί ή απλώς αμνοί και κοινά αρνιά, ενώ τα θηλυκά θήλεις αμνοί ή αμνάδες και κοινά αρνάδες.
  • Από της ηλικίας των 4 - 6 μηνών μέχρι τη γενετήσια ωριμότητά τους τα μεν αρσενικά λέγονται ζυγούρια, τα δε θηλυκά ζυγούρες.
  • Από τη χρησιμοποίησή τους για αναπαραγωγή καί εξής, τα αρσενικά λέγονται κριοί ή κριάρια και τα θηλυκά προβατίνες. Τα ενήλικα, ανεξάρτητα από το φύλο τους, λέγονται πρόβατα.
  • Οι όροι που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των σφαγίων των προβάτων κατά τον κρεοσκοπικό έλεγχο, είναι οι εξής:
  • "ΑΜΝΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ": Το σφάγιο αρνιών ή αρνάδων ηλικίας μέχρι 4 μηνών.
  • "ΑΜΝΟΣ": Το σφάγιο αρνιών ή αρνάδων ηλικίας μεγαλύτερης των 4 μηνών και μέχρι της πτώσης των δύο μέσων νεογιλών δοντιών.
  • "ΖΥΓΟΥΡΙ": Το σφάγιο προβάτων από τη στιγμή της πτώσης των δύο μέσων νεογιλών τομέων μέχρι της πτώσης των δύο πρώτων παραμέσων.
  • "ΠΡΟΒΕΙΟΝ": Το σφάγιο θηλυκού ζώου από την πτώση των δύο πρώτων παραμέσων νεογιλών και έπειτα.
  • "ΚΡΙΟΣ": Το σφάγιο αρσενικού ζώου από την πτώση των δύο πρώτων παραμέσων νεογιλών και έπειτα.